Bảng giá xe lễ hội

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE LỄ HỘI XUÂN 2016
 
STT TUYÊN ĐIỂM DỊCH VỤ XE VẬN CHUYỂN
Thời gian          
  16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ Space, Hiclass 45 chỗ Universe
1 Chủa Trăm Gian - Tây Phương 1 ngày 2,000,000 2,900,000 3,900,000 4,900,000 5,500,000
2 Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày 2,300,000 3,400,000 4,500,000 4,900,000 5,500,000
3 Lạng Sơn - Đền Mẫu 2 ngày 3,800,000 6,400,000 8,400,000 10,500,000 13,000,000
4 Đền Và - Chùa Mía - Làng Cổ Đường Lâm 1 ngày 2,300,000 3,400,000 4,500,000 4,900,000 5,500,000
5 Yên Tử - Chùa Ba Vàng 1 ngày 3,200,000 4,400,000 5,500,000 6,500,000 7,000,000
6 Yên Tử - Chùa Ba Vàng - Hạ Long - Cửa Ông 2 ngày 5,900,000 8,500,000 10,500,000 14,000,000 15,500,000
7 Lạng Sơn - Đền Mẫu 1 ngày 3,300,000 4,400,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000
8 Bái Đính - Tràng An 1 ngày 3,200,000 3,900,000 4,900,000 6,000,000 6,500,000
9 Chùa Hương 1 ngày 2,000,000 2,800,000 3,900,000 4,500,000 5,000,000
10 Đầm Vạc - Tây Thiên 2 ngày 3,300,000 4,900,000 6,500,000 7,500,000 8,500,000
11 Chùa Dư Hàng Kênh - Đảo Hòn Dấu 1 ngày 3,200,000 4,400,000 5,500,000 6,500,000 7,000,000
12 Đền Thác Bờ - Thủy điện Hòa Bình 1 ngày 2,800,000 3,400,000 5,300,000 5,900,000 6,900,000
13 Chùa Dâu - Đền Đô - Bút Tháp 1 ngày 2,300,000 3,400,000 4,300,000 4,900,000 5,500,000
14 Chùa Keo - Đền Trần Phủ Giầy 1 ngày 3,200,000 4,400,000 5,900,000 6,500,000 7,000,000
15 Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh - Qbinh 4 ngày 9,500,000 14,500,000 17,500,000 21,000,000 23,000,000
16 Đầm Đa - Chùa Tiên 1 ngày 3,200,000 4,200,000 5,300,000 6,000,000 6,500,000
17 Tuyên Quang 1 ngày 3,300,000 4,700,000 5,900,000 7,200,000 7,600,000
18 Chùa Phật Tich - Chùa Dâu - Bà Chúa Kho 1 ngày 2,000,000 3,400,000 3,900,000 5,000,000 5,500,000
19 Đền Hai Bà Trưng - Đồi 79 mùa Xuân - Cổ Loa 1 ngày 2,000,000 3,400,000,000 3,900,000 5,000,000 5,500,000
               
Ghi chú :
1/ Báo giá trên áp dụng cho mùa Lễ Hội Xuân 2016 (28/2 - 31/3/2015) 
2/ Báo giá không bao gồm VAT
3/ Quý khách hàng có thể chỉ thuê xe/ thuê cả xe & Hướng dẫn viên (không thuê Hướng dẫn viên độc lập)
4/ Lái xe / Hướng dẫn viên sẽ do Quý khách hàng lo ăn nghỉ khi theo đoàn
5/ Lịch xe chạy theo chương trình thuần túy, từ 07h00 sáng - 20h00 tối, nếu có phát sinh khác tuyến/ thêm giờ chi phí sẽ được báo bổ sung, tùy trường hợp cụ thể
6/ Báo giá xe dự kiến, tủy vào tình hình thực và thời điểm đặt xe giá xe có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm